Voor welke gebieden geldt het onttrekkingsverbod?

Op deze kaart ziet u tot aan perceelniveau waar de onttrekkingsverboden zijn ingesteld.

Op deze pagina leest u meer informatie over het onttrekken van buitenwater als sloten, weteringen en kanalen.