Waarvoor geldt het onttrekkingsverbod niet?

Voor de volgende gewassen/teelten geldt het onttrekkingsverbod niet:

  • gietwater (voor glastuinbouw);
  • bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt (bloembollenteelt valt hier niet onder);
  • bedrijfsmatige teelt van hoog salderende groentes;
  • voor onttrekking voor veedrenking door middel van een weidepomp;
  • voor onttrekking van bluswater.