De situatie wordt nijpender. Ligt een algeheel onttrekkingsverbod voor grond- en/of oppervlaktewater in het vooruitzicht?

Dat valt nu niet te zeggen. Het waterschap houdt nauwlettend in de gaten of er meer maatregelen voor het gebied nodig zijn. De kans is groot dat de komende dagen nieuwe onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater worden ingesteld.