Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in gebied Westerhuizingerveld

Het waterschap is genoodzaakt om in sommige gebieden een verbod in te stellen op het onttrekken van water uit sloten, kanalen en rivieren voor het beregenen van akkers en weilanden of het besproeien van tuinen: het zogeheten onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Vanwege de lage waterstanden geldt dit verbod met ingang van woensdag 18 juli vanaf 18.00 uur voor Westerhuizingerveld. Dit betekent dat in dit gebied geen water meer uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden onttrokken. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod. Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl, social media en www.officielebekendmakingen.nl.

Het onttrekkingsverbod geldt voor beregening van:

  1. Gras (inclusief sportvelden, greens en particuliere tuinen);
  2. Maïs;
  3. Akkerbouwgewassen;
  4. Tuinbouwgewassen (exclusief kapitaalintensieve teelten).

Onttrekkingsverbod Westerhuizingerveld

Onttrekking van buitenwater

Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater en het verzoek tot beregenen kunt u contact opnemen met het tijdelijke telefoonnummer 085 - 7733389.