Hoe lang geldt het verbod?

Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden.