Beweidingsverbod op alle dijken

Om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vanaf woensdag 1 augustus een beweidingsverbod op alle dijken in. Dit betekent dat veehouders hun dieren tijdelijk van de dijk moeten halen. Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater.

Vanaf zaterdag 7 juli gold al een beweidingsverbod voor de dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen. Nu wordt dit verbod dus uitgebreid voor alle dijken en keringen in het werkgebied van WDODelta

Hoe kom ik erachter voor welke dijken het beweidingsverbod geldt?

Het beweidingsverbod geldt voor de waterkeringen die op de legger waterkeringen staan vermeld als primaire, regionale of overige waterkering. De legger is te raadplegen via https://www.wdodelta.nl/wdodelta-kaart/