Is er op dit moment sprake van een probleem als gevolg van aanhoudende droogte?

Het is erg droog in ons gebied en dat houdt nog even aan. We zijn extra alert en nemen maatregelen om het waterpeil in sloten, kanalen en weteringen op orde te houden. De wateraanvoer proberen wij zo goed mogelijk te regelen. Al lukt dat momenteel niet overal. Daardoor kunnen peilen zakken, sloten droogvallen of gebruikers van water beperkingen opgelegd krijgen.

Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater en het verzoek tot beregenen kunt u contact opnemen met het tijdelijke telefoonnummer 085 - 773 33 89.