Hoe houdt het waterschap rekening met droogte?

Door zoveel mogelijk het watersysteem te blijven voeden vanuit het beschikbare water van de IJssel en IJsselmeer.