Wat kan er gebeuren?

Droogte kan gevolgen voor verschillende functies hebben. Gevolgen voor gewassen, gevolgen voor groen, voor het op peil houden van watersystemen, voor scheepvaart, voor de beschikbaarheid van koelwater, gevolgen voor zettingsgevoelige veengronden etc..