Droogte


Alert

Het is erg droog in ons gebied en dat houdt nog even aan. We zijn extra alert en nemen maatregelen om het waterpeil in sloten, kanalen en weteringen op orde te houden. De wateraanvoer proberen wij zo goed mogelijk te regelen. Al lukt dat momenteel niet overal. Daardoor kunnen peilen zakken, sloten droogvallen of gebruikers van water beperkingen opgelegd krijgen.

Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater en het verzoek tot beregenen kunt u contact opnemen met het tijdelijke telefoonnummer 085 - 773 33 89.

Vragen?

De meest gestelde vragen beantwoorden wij op deze site. Dit wordt dagelijks geactualiseerd.

Vragen over het onttrekken van (oppervlakte)water en het verzoek tot beregenen graag via het tijdelijke telefoonnummer 085 - 7733389.

Onttrekkingen van buitenwater melden?

Dump van kaart

Is een melding voldoende of moet u meer doen om te beregenen?

Op de speciale pagina Onttrekking van buitenwater, leest u meer informatie over het onttrekken van buitenwater als sloten, weteringen en kanalen.

Animatie

In deze animatie (1 min) leggen we kort uit waarom er een melding of vergunning moet worden aangevraagd om te beregenen. Ook ziet u hoe het aan- en afvoeren van water werkt.

Kunt u het niet goed zien? Drukt u dan op het Youtubelogo rechtsonder in de animatie..

Waterpeilen

Het waterpeil in de watergangen wordt bepaald door:

  1. de instellingen van de stuwen en gemalen
  2. de grootte van de watergang
  3. de begroeiing van de watergang

Deze factoren zijn op elkaar afgestemd. Daarnaast beïnvloeden weersomstandigheden, kenmerken van het gebied en gebruik van de grond deze waterstanden.

Lees in onze brochure hoe het precies zit met goed peilbeheer. Wat is dat en hoe doen wij dat?

Risico op blauwalg en botulisme

Door de lange periode van warm weer en droogte is er op steeds meer plekken blauwalg zichtbaar. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het waterschap raadt aan contact met dit water te vermijden. Ook voor huisdieren (zwemmende honden) kan blauwalg gevaarlijk zijn.

Ook vissterfte door zuurstofgebrek komt dan vaker voor. Door de hoge temperaturen bevat het water namelijk minder zuurstof, wat nog versterkt wordt door overmatige alggroei.

Meld u dode dieren in het water?

Als u dode watervogels en vissen aantreft, vragen wij u contact op te nemen met het waterschap. Wij zorgen voor verwijdering om botulisme in het water te voorkomen.

Belevingskaart Droogte

Belevingskaart droogte

Om de droogte in beeld te vangen, is een online belevingskaart ontwikkeld. Foto’s, video’s en ander beeldmateriaal zijn gekoppeld aan een specifieke locatie op de kaart. Zo is van Assen tot Deventer te zien waar het waterschap aan het werk is en hoe droogte hier een rol speelt.

Geen schapen op dijk

Beweidingsverbod

Door de lange periode zonder regen is de grasmat van dijken en de toplaag waarin de wortels zitten, verdroogd. Met het beweidingverbod wil het waterschap verdere beschadiging voorkomen.

Het verbod geldt voornamelijk voor de dijkenlangs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen.

Dijken maaien uitgesteld

We stellen het maaien van de dijken die gevoelig zijn voor droogte uit. Dit zijn voornamelijk de zanddijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen. Zanddijken zijn gevoeliger voor droogte dan kleidijken, omdat het water sneller wegzakt in zand dan in klei. Hierdoor verdroogt de bovenste laag sneller. Dit is de laag waar de wortels van het gras zitten. Als gras is gemaaid, wil het zich herstellen en weer groeien. Daarvoor is water nodig, maar dat zit nu door de droogte niet in de dijk. Gevolg is verdort gras en afname van de sterkte van de grasmat. Ook hebben de wortels door de droogte minder houvast in de zandbodem. Hierdoor kunnen maaimachines sneller wegglijden De grasbekleding van een dijk is essentieel en doet dienst als beschermdeken bij hoge waterstanden.

Zwemmen in plassen?

Het waterschap adviseert alleen een verfrissende duik te nemen in officieel aangewezen zwemplassen. De zwemplaatsen waarvan de waterkwaliteit wordt gecontroleerd, zijn door de provincies Drenthe en Overijssel aangewezen als officiële open zwemwateren.

Bekijk uw recreatieplas via de Zwemwater App, te downloaden in de stores van Android en Apple.

Omwoeling bodem tijdens maaien voorkomen

Watergangen maaien we optimaal voor een zo goed mogelijke aan- en afvoer van water. De maaiboten die hiervoor worden ingezet, maaien alleen in de diepere wateren. We ontzien bewust de ondiepe wateren, zoals in stedelijke gebieden. “Omdat de waterpeilen lager zijn, voorkomen we hiermee omwoeling van de waterbodem. Dit is belangrijk, omdat door de hogere watertemperatuur er al minder zuurstof in het water zit. Het omwoelen van de bodem onttrekt ook zuurstof. Vissen zouden het daardoor moeilijk kunnen krijgen en dat willen we niet.”

Aandacht voor flora en fauna

In onze wateraanpak hebben we ook aandacht voor de flora en fauna, kwetsbare natuurgebieden en landgoederen. Door het dichtzetten van enkele vispassages wordt waterafvoer verminderd en moeten vissen even geduld hebben om verder stroomopwaarts te zwemmen. Daarnaast wordt standaard de zwemwaterkwaliteit van de officiële zwemplassen gecontroleerd en wordt gelet op blauwalg en botulisme.

Video: drone vliegt langs Overijsselse Vecht

Dinsdag 10 juli ging er een drone de lucht in om de dijken te inspecteren tussen Zwolle en Dalfsen langs de Overijsselse Vecht. 'Het is puur zand, het stuift en is kurkdroog. Het is vrij bijzonder.', zegt onze dijkinspecteur Wijnand.

Water van het IJsselmeer naar Drenthe?

Direct naast het gemaal Stroink in Vollenhove zit de waterinlaat voor het boezem gebied van Noordwest Overijssel (de Wieden en de Weerribben). De peilbeheerder zet deze schuif open. Daardoor stroomt water uit het hoger gelegen IJsselmeer onder vrij verval gemakkelijk in het boezemgebied. Dit gaat met grote hoeveelheden water tegelijk, namelijk 500 m3 water per minuut! Hiermee houden we het water op het gewenste niveau.

Stroomgebied Meppelerdiep

Het water richting Drenthe wordt opgepompt vanuit het IJsselmeer via Hoogeveense Vaart (HGV) en Drentse Hoofdvaart (DH) door beheerders van de Provincie Drenthe. Dit wordt gedaan met gemalen die een opvoergemaal zijn. Een opvoergemaal pompt het water naar een hoger liggend niveau. Deze pompen doen eigenlijk het tegenovergestelde van de poldergemalen, die leeg pompen.

Hoogteverschil

Het hoogteverschil in Drentse Hoofdvaart is 6 panden van 2 meter, in totaal dus 12 meter. De Drentse Hoofdvaart gaat tot aan Assen. De Hoogeveense Vaart gaat tot Noordsche schut. Daar voeren wij het water door naar Waterschap Vechtstromen.

Collega Wijnand over drone en droge dijken op RTV Oost

"Het is puur zand.” "Het stuift allemaal en het is kurkdroog." "Aan de noordkant is nog wel een beetje groenigheid te zien." "Het is vrij bijzonder.” Zomaar een paar citaten van collega Wijnand Evers over de droge dijken en het filmen met een drone.

Op RTV Oost geeft Wijnand een toelichting. “Het gaat ons niet zozeer om de schade te inspecteren, maar we willen een overzicht krijgen van hoe de dijk zich ontwikkelt."