Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben uit het water bij de Helios flats in Hoogeveen ongeveer 500 dode vissen verwijderd (zo’n 35 kilo). Reden hiervan is de lokale piekbui van afgelopen zondag. Hierdoor stortte het riool over en stroomde  ongezuiverd rioolwater in de watergang. Dit onttrekt veel zuurstof aan het water en werd de vissen helaas fataal. De dode vis is verzameld in containers en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Het waterschap is bezig het water te verversen.

Met een zogeheten maaikorf wordt beplanting verwijderd, zodat het vuile water goed wegstroomt en vers water kan worden aangevoerd. Iets verderop pompt het waterschap het vuile water uit de watergang alsnog de riolering in. Vanuit daar gaat het richting de rioolwaterzuivering.

‘Overstort’ bij piekbuien

Door hevige piekbuien kan de riolering de hoeveelheid water soms niet verwerken. Op enkele locaties in het rioolstelsel stroomt het riool dan over via een zogeheten ‘overstort’. Het ongezuiverde water stroomt dan in een nabijgelegen watergang of vijver. Dit water bevat veel organisch materiaal en onttrekt  zuurstof, waardoor er risico op vissterfte ontstaat.