In de Beilervaart tussen Beilen en Hoogersmilde zijn dode en naar lucht happende vissen aangetroffen. Reden van deze vissterfte is een gebrek aan zuurstof in het water. Wat de oorzaak van het zuurstofgebrek is, wordt nader onderzocht.

Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn volop bezig de dode vis te ruimen. De kwaliteit van het water en het zuurstofgehalte wordt met meetapparatuur gecontroleerd.

Het gaat om vis variërend van klein, middelmaat tot groot en van diverse soorten, zoals snoek, brasem en voorntjes. De dode vis wordt verzameld en op korte termijn afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. De nog levende vissen, worden verzameld en overgezet naar zuurstofrijk water.