Dijken beschermen ons tegen hoogwater. Als dijkwachter zorgt u dat wij op tijd maatregelen nemen, als dat nodig is.