Dijkteamleden die u de komende tijd mogelijk ziet of spreekt.

Stakeholderteam

Het stakeholderteam is het eerste aanspreekpunt voor u als belanghebbende bij dit project. Zij zorgen voor de communicatie over het project en brengen de verschillende onderdelen van het project bij elkaar.

Van links naar rechts: Edgar de Bruin: omgevingsmanager. nne-Krijn Piersema: adviseur omgeving. David Smit: Junior adviseur omgeving. Roy Lunde: trainee omgeving.

Van links naar rechts:

 • Edgar de Bruijn: omgevingsmanager.
 • Anne-Krijn Piersma: adviseur omgeving.
 • David Smit: junior adviseur omgeving.
 • Roy Lunde: trainee omgeving.

Ontwerpteam

Het ontwerpteam werkt aan het ontwerp van de dijk: zowel op technisch vlak als ruimtelijk/landschappelijk.

Van links naar rechts: Johan Labordus: ontwerpleider. Casper van Wijk: manager ontwerp. Rob Vermeulen: ontwerper harde keringen. Heleen van Boxelaere: landschapsarchitect.

Van links naar rechts:

 • Johan Labordus: ontwerpleider.
 • Casper van Wijk: manager ontwerp.
 • Rob Vermeulen: ontwerper harde keringen.
 • Heleen van Boxelaere: landschapsarchitect.

Conditionering-/realisatieteam

Het conditionering- / realisatieteam werkt aan voorbereiding van de uitvoeringsfase: grondonderzoek en -sanering, en uitvoeringsplannen voor de dijkversterking zelf.

Van links naar rechts: Folkert Metselaar: coördinator conditionering & bomen. Dennis Wicherson: coördinator voorbereiding realisatie. Reinier Hakvoort: uitvoerder conditionering.

Van links naar rechts:

 • Folkert Metselaar: coördinator conditionering & bomen.
 • Dennis Wicherson: coördinator voorbereiding realisatie.
 • Reinier Hakvoort: uitvoerder conditionering.

Grondzakenteam

Het grondzakentream maakt afspraken met u over de gevolgen van de dijkversterking voor uw perceel, zowel in de tijdelijke (tijdens de uitvoering) als de definitieve situatie.

Van links naar rechts: André Pelgröm: coördinator grondzaken. René Westerveen: adviseur grondzaken.

Van links naar rechts:

 • André Pelgröm: coördinator grondzaken.
 • René Westerveen: adviseur grondzaken.

Meer informatie