In het stroomgebied Broekland willen we het waterbeheer verbeteren zodat het beter is afgestemd op de functies en het huidige agrarische gebruik. Op basis van onze analyse zijn aandachtsgebieden naar voren gekomen waar lage gronden liggen met relatief hoge grondwaterstanden. Onze berekening laat zien dat deze gebieden extra aandacht vragen op het gebied van waterbeheer.

Kaart met aandachtsgebieden Stroomgebied Broekland