We moeten volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voldoen aan ecologische eisen. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever en het vispasseerbaar maken van de twee stuwen in de Nieuwe Wetering. Dit project is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).