We doen er alles aan om het water goed te beheren in ons gebied. De natuur blijft echter moeilijk voorspelbaar. Het wordt warmer en natter in Nederland, én het regent vaker en harder. Om het waterbeheer rondom Nijeveen en Kolderveen zo goed mogelijk te kunnen doen, gaan wij aan de slag met de polders. Met de aanpak van het gebied gaan we een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem maken.

Wat gaan we precies doen?

In het zuidelijk deel van de polder ontstaat bij hevige neerslag wateroverlast. Om dit tegen te gaan voeren we dit project in twee delen uit, namelijk;

  1. We gaan het watersysteem aanpassen door het verbreden van de hoofdwatergangen en het aanpassen van het waterpeil.
  2. We gaan gemaal Leenders vervangen en vergroten.

De landbouw gaat met name profiteren van de verbeterde waterhuishouding. Maar door de ingrepen wordt ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen van de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast. Het afvoeren van overtollig water gaat straks via het nieuwe gemaal Leenders. Beide deelprojecten zorgen weer voor een goed functionerend watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Het eerste deelproject gaat nu van start en wordt uitgevoerd door aannemer Oosterhuis.