Gemaal Cellemuiden, tussen Genemuiden en Hasselt, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt op dezelfde locatie vervangen door een nieuw gemaal. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is samen met aannemer Van Heteren afgelopen week gestart met deze klus. Het gemaal ligt aan het Zwarte Water, ter hoogte van Cellemuiden 29, en is een beeldbepalend gebouw. Naar verwachting is het werk voor het aanstaande stormseizoen van 1 oktober afgerond.

Voldoende water

Het huidige gemaal kan het gewenste waterpeil in de toekomst niet meer leveren. Technisch gezien zijn de pompen aan het einde van hun levensduur. Met het nieuwe gemaal kan het waterschap sneller en beter reageren op verschillende weersomstandigheden. Dit betekent dat het peil en het afvoeren van water voortdurend wordt aangepast. Zodat wateroverlast of watertekorten in het landbouwgebied minder een probleem vormen. Na de renovatie voldoet het gemaal weer aan de eisen van deze tijd. Bovendien wordt het gemaal vispasseerbaar gemaakt. Het vormt dan geen obstakel meer voor vissen. 

Tijdelijk wegdek

Vanwege de veiligheid is in overleg met de gemeente Zwartewaterland besloten om een stuk van de B-weg, ter hoogte van Cellemuiden 29, vanaf deze week tijdelijk te verleggen. Hierdoor wordt er tijdens de uitvoering geen hinder ondervonden door weggebruikers. De B-weg blijft wel begaanbaar voor bestemmingsverkeer. Bekijk hier de verkeersmaatregelen kaart.

Het nieuwe gemaal: Cellemuiden

Hergebruik van houten damwand als gevelbekleding

Dagelijks Bestuurslid Hans Pereboom: “Binnen het totale programma ‘Vernieuwen van 60 gemalen en stuwen’ zijn op meerdere locaties houten damwanden vrijgekomen. Vanuit onze circulaire gedachte ligt het voor de hand dat we deze materialen binnen dit pilotproject gaan hergebruiken. Dat doen we ook, alleen niet als damwand, maar als gevelbekleding. Deze toepassing geeft het gemaal een duurzaam en natuurlijk karakter dat naadloos past in het landschap.”

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 363 gemalen en 1.972 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.