Boeren in Overijssel krijgen de mogelijkheid om eens goed ‘de bezem’ door hun middelenkast te halen. Van september tot half december 2021 loopt in de provincie namelijk de actie ‘Bezem door de middelenkast’ waarbij boeren restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en verantwoord kunnen laten afvoeren.

Boeren uit het projectgebied ‘boeren voor drinkwater’ en boeren van plantaardige teelten komen voor deelname in aanmerking. Zij werken op deze wijze aan een betere kwaliteit van oppervlaktewater én grondwater.

Bij de bezemactie doorloopt een deelnemer samen met een  gewasbeschermingsmiddelenadviseur zijn of haar middelenkast. Er wordt bekeken welke middelen zijn verouderd of niet meer toegelaten zijn. Die middelen worden vervolgens binnen twee maanden na het bedrijfsbezoek opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. De bezemactie Overijssel biedt plek voor 280 deelnemers.

‘Bezem door de middelenkast Overijssel’ is een initiatief van provincie Overijssel, Vitens en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. CLM Onderzoek en Advies voert de bezemactie uit in samenwerking met distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen.