In deze tijden vindt ook de internationale samenwerking van waterschappen vooral in virtuele vorm plaats. Er ontstaan verschillende alternatieven om de samenwerking wereldwijd door te laten gaan. Zo was WDODelta onlangs betrokken bij een virtuele missie vanuit het Blue Deal-programma in Zuid Afrika. Een nieuwe staat voor de deur: een internationaal webinar over het bestrijden van exotische waterplanten, zoals de water hyacinth. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Hoe kunnen we de groei van exotische waterplanten effectief tackelen? Die vraag staat centraal in deze eerste webinar van een serie voor de Blue Deal Zuid Afrika Webinars. In het Engels als voertaal worden de Zuid-Afrikaanse ervaringen en geleerde lessen gedeeld. Daarnaast wordt ook de  Nederlandse aanpak toegelicht. 

Exotische waterplanten zorgen voor overlast in wateren. Sommige van deze uitheemse soorten  verspreiden zich razendsnel en zijn moeilijk te verwijderen. De planten kunnen ervoor zorgen dat in korte tijd watergangen dichtgroeien en belemmeren daardoor de aan- en afvoer van water. Hierdoor kan wateroverlast ontstaan voor huizen, landbouw en natuur. Daarnaast verdringen ‘de exoten’ de normale inheemse waterplanten. Waterschappen roepen inwoners dan ook op vijver- en aquariumplanten geen tweede leven te geven in sloten, beken, rivieren, kanalen of vijvers.
Om problemen te voorkomen, verwijderen de waterschappen deze ‘probleemplanten’. Dit kost veel tijd en geld.

Blue deal
20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Dat is de ambitieuze gedachte achter de Blue Deal: het internationale programma van de 21 waterschappen in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma van de Blue Deal loopt tot en met 2030 en bestaat uit 17 partnerschappen in 14 landen. Ga naar de website van de Unie van Waterschappen voor meer informatie.