In verband met de uitbraak van Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dat betekent dat wij de komende drie weken genoodzaakt zijn bijeenkomsten, evenementen en gastlessen die plaatsvinden in deze periode, af te lassen.

Betrokkenen worden op de hoogte gesteld. Rondleidingen, gastlessen en lezingen kunnen op een later moment ingehaald worden. Inloopbijeenkomsten zullen zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden.

Met het nemen van maatregelen in onze organisatie steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen en willen we er voor zorgen dat ons werk; zuiveren van afvalwater, de juiste waterstanden in beken, rivieren en kanalen en veilige dijken, gewaarborgd blijft. We volgen de ontwikkelingen op de voet, en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is. 

Meldingen telefonisch of digitaal

Heeft u vragen over het werk van het waterschap of wilt u een melding doen? Wij vragen u om dit zo mogelijk telefonisch (088-2331200) of via een ons contactformulier te doen. Dit is 24 uur per dag mogelijk. Het hoofdkantoor is vooralsnog wel geopend.