Het waterschap onderhoudt veel watergangen in het stedelijk gebied van Kampen. Door de vorming van bagger wordt de waterdiepte minder. Daardoor neemt de waterkwaliteit af en wordt het werken met de maaiboot steeds moeilijker. Daarom gaan we de watergangen uit baggeren.

Op deze pagina leest u meer over waar en wanneer de baggerwerkzaamheden plaatsvinden.

Waar? 

De baggerwerkzaamheden in Kampen betreffen watergangen in de wijken Hagenbroek, De Maten, Bovenbroek, Kampen Zuid en Kampen Centrum. 

Bekijk de kaart op volledig scherm

Wanneer?

Op maandag 30 augustus 2021 is een start gemaakt met baggerwerkzaamheden in Kampen. Naar verwachting duren deze tot uiterlijk 15 maart 2022. 

Wat doen we? 

In totaal wordt er in het stedelijk gebied van Kampen 60.000 m3 aan baggerspecie verwijderd.

Het onderhouden gebeurt met de kraan en/of de maaiboot. Dit kan enige overlast geven. De verkeersveiligheid krijgt veel aandacht, omdat de uitvoering van de werkzaamheden in woonwijken plaatsvinden. Er wordt echter niet lang op dezelfde plek gewerkt. Ook wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolgaande kinderen.           

Waarom?

We baggeren om het water diep genoeg te houden. En de kwaliteit van het water op peil te houden. Want bagger stapelt op. Daardoor wordt het water steeds ondieper. Dan is er ook minder zuurstof, ruimte en licht. Daar hebben planten, vissen en andere (water)dieren last van. Ook moeten sloten en vijvers breed en diep genoeg zijn om water goed aan- en af te voeren. Én om ze goed te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld met een maaiboot.

Eens in de zoveel tijd, baggert het waterschap bepaalde watergangen uit. Voor de watergangen in Kampen is dit ongeveer eens per 10 jaar.

Met wie? 

Het werk wordt uitgevoerd door Baggerbedrijf West Friesland B.V. uit AndijkDaarnaast zijn we constant in verbinding met Gemeente Kampen.

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact op met Jaap Ruiter door te mailen naar jaapruiter@wdodelta.nl of telefonisch via 06 - 29 56 09 49. Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan via Jaap aan voor onze nieuwsbrief.