Formulier indienen zienswijze

Bent u het niet eens met een schriftelijk ontwerpbesluit van het waterschap? U kunt met dit formulier een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit. Deze zienswijze kunt u indienen als u belanghebbende bent (u woont bijvoorbeeld in de buurt van waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden of u bezit er een stuk land) of in ons beheergebied woont. Woont u niet in ons beheergebied of bent u niet rechtstreeks in uw belang getroffen, dan zullen wij uw zienswijze niet in behandeling nemen.

Dit formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen.