Regelingenzoeker

De regelgeving van Waterschap Drents Overijsselse Delta is vastgelegd in verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan inwoners, ondernemers en het waterschap zich moeten houden. U kunt door middel van de zoekfunctie alle verordeningen opzoeken en inzien.

Alle geldende regelingen vindt u op deze pagina.

Twijfelt u welke regeling van toepassing is? Neemt u gerust contact met ons op.

Zoeken in de regelingen

Zoeken in de regelingen
Zoekbereik