Overzichtkaarten Waterkeringen

Legger Waterkeringen

Naast de digitale legger Waterkeringen van het gebied van voormalig Groot Salland is er ook achtergrondinformatie over deze legger, zoals een overzichtskaart, de leggerboeken en een achtergronddocument over de de legger. Deze vindt u hieronder.

Overzichtskaart waterkeringen (pdf, 1.4 MB)

Meer Leggerinformatie>>