Keur

Om het water in uw directe omgeving goed te beheren, kan het zijn dat u verplichtingen en regels heeft waaraan u zich moet houden. Dit geldt wanneer eigenaar of gebruiker bent van een woning, bedrijf of perceel grond wat:

  • ligt aan een dijk of water
  • of wanneer u aan de dijk of water werkzaamheden verricht

Wat is de Keur?

De regels van waterschappen zijn vastgelegd en heet de 'Keur'. Hierin vindt u bijvoorbeeld regels rondom

  • waterkeringen; dijken, kaden, muren,
  • watergangen: kanalen, rivieren, sloten, beken,
  • andere waterstaatswerken: duikers, stuwen, sluizen, en gemalen en grondwateronttrekkingen.

U vindt de Keur en andere regels in de regelingenzoeker.

Algemene regels

Voor bepaalde werken en werkzaamheden, heeft u op grond van de Algemene regels geen vergunning nodig. In de Algemene regels staat of u dan wel een melding moet doen. In de regels staan soms aanvullingen over onderwerpen die in de Keur zijn geregeld. Dit is vooral het geval bij afrasteringen.

U vindt de Algemene regels in de regelingenzoeker

of via Algemene regels.

Raadpleeg hier de kaarten die bij de Algemene regels horen.

Beleidsregels

De beleidsregels bij de Keur geven aan hoe het waterschap werkt bij het verlenen van vergunningen. Er staat bijvoorbeeld onder welke voorwaarden we een watervergunning kunnen verlenen.

U vindt de beleidsregels in de regelingenzoeker of via Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Watervergunning

U kunt een watervergunning aanvragen voor werken/werkzaamheden die op grond van de Keur verboden zijn en die niet zijn vrijgesteld op grond van een algemene regel. Als in een algemene regel een absoluut verbod staat, verlenen we geen watervergunning.

U vindt meer info over watervergunningen elders op deze site.


Meer informatie

Neem voor meer informatie over de Keur, algemene regels en beleidsregels contact met ons op.

Vragen over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning kunt u richten aan de afdeling Vergunningen en handhaving.