Klimaat en energie

De klimaatverandering confronteert ons met de opwarming van de aarde en de bijkomende vormen van wateroverlast. Daarom draagt het waterschap bij aan het besparen van energie en het verminderen van broeikasgassen. In de toekomst dalen hierdoor ook de kosten van het waterbeheer.

Bekijk op de pagina Waterthema's  daar vindt u ook informatie over bijvoorbeeld Duurzaam Doen en Klimaat Actief.