Bekendmakingen

Zoeken in de bekendmakingen

Zoeken in de bekendmakingen

Bezwaar maken

U kunt het oneens zijn met een beslissing van het waterschap.

In sommige gevallen kunt u dan reageren. Bijvoorbeeld door een bezwaar in te dienen. Als dit mogelijk is, dan staat in de bekendmaking hoe u dit kunt doen.