Bekendmakingen

Het waterschap publiceert officiële bekendmakingen via een landelijk systeem. U kunt de bekendmakingen hieronder bekijken. Na het aanklikken komt u op www.overheid.nl.

Op deze website kunt u zich abonneren op een mailing met bekendmakingen in een specifieke omgeving en van de overheidsorganisatie(s) van uw voorkeur.

Zoeken in de bekendmakingen

Zoeken in de bekendmakingen

Bezwaar maken

U kunt het oneens zijn met een beslissing van het waterschap.

In sommige gevallen kunt u dan reageren. Bijvoorbeeld door een bezwaar in te dienen. Als dit mogelijk is, dan staat in de bekendmaking hoe u dit kunt doen.