Subsidies


Onze subsidieregelingen

Om initiatieven van inwoners, (wijk)verenigingen, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen te stimuleren, verstrekken wij subsidies.

  • het klimaatbestendig inrichten van de eigen leefomgeving: tegels uit de tuin, afkoppelen van regenwater.
  • bijdragen aan voldoende en schoon water in landelijk gebied.
  • bijdragen aan het behoud van onze historische gemalen, sluizen en stuwen voor herstel en onderhoud.

Subsidie Klimaat Actief!

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon

Ons waterschap is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen.

We zoeken daarbij duidelijk de samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard met de bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, heeft nut. Het waterschap verstrekt subsidie voor maatregelen die bijdragen om wateroverlast of juist hittestress tegen te gaan.

Hieronder treft u de subsidieregeling aan.

Subsidieregeling 'Watererfgoed'

'Steunen van initiatieven van derden voor behoud van watererfgoed elementen.'

Uiteraard vallende in het werkgebied van het waterschap.

Persbericht juli 2017: Subsidie voor koesteren historische gemalen, sluizen en stuwen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolf van Toorn (088-2331492, rolfvantoorn@wdodelta.nl).

Direct subsidie aanvragen

U kunt een aanvraag voor subsidie doen via dit Aanvraagformulier watererfgoed WDODelta

Subsidieregeling 'Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied'

Deze regeling is bedoeld om initiatieven van derden te ondersteunen, die bijdragen aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied.

Persbericht: juni 2017: Subsidie voor maatregelen voldoende en schoon water in landelijk gebied

Heeft u een goed initiatief?

U kunt uw aanvraagformulier met bijlagen per e-mail sturen naar info@wdodelta.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor eventuele vragen of opmerkingen.

Direct subsidie aanvragen?

Aanvraagformulier_ (pdf, 344 kB)samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied

Toegekende subsidies

Subsidies die zijn toegekend

  1. Aanleg waterinfiltratatiekratten en waterbergende schuttingen    Zwolle    Zaak 11776
  2. Aanleg van groene daken (8 woningen)    Deventer    Zaak 12674
  3. Aanleg natuurlijk speel- en leerplein    Raalte    Zaak 12675
  4. Aanleg IT-riool schoolplein en afkoppelen schoolgebouw Deventer    Zaak 12583
  5. “operatie Steenbeek”    Zwolle    Zaak 13562
  6. Aanleg sedumdak Havenkwartier/grijze silo    Deventer    Zaak 14831
  7. Aanleg groene daken    Deventer    Zaak 15122