Watererfgoed

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft op 19 januari 2016 de ‘subsidieregeling watererfgoed’ vastgesteld. Deze beleidsregel geeft criteria aan voor het eventueel steunen van initiatieven van derden voor behoud van watererfgoedelementen in het werkgebied van het waterschap. De regeling betreft een voortzetting van de subsidieregelingen van de rechtsvoorgangers van WDODelta, namelijk de waterschappen Reest en wieden en Groot Salland.

Hiernaast treft u de subsidieregeling, de bijbehorende bijlagen en het aanvraagformulier aan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolf van Toorn (088-2331492, rolfvantoorn@wdodelta.nl).