Asbestplaten eraf, zonnepanelen erop

Gepubliceerd op 14 september 2018

Waterschap Drents Overijsselse Delta vervangt de komende weken de asbesthoudende golfplaten op de werkplaats/loods aan de Conradsweg 3 in Rouveen door nieuwe platen en zonnepanelen.

200 zonnepanelen

Omdat asbesthoudende daken een risico zijn voor de volksgezondheid, is het door de landelijk overheid verplicht gesteld om deze daken voor het jaar 2024 te vervangen. Het gaat in Rouveen om een dakoppervlak van circa 1.400 m2. Op het nieuwe dak plaatsen we 200 zonnepanelen die per jaar circa 50.000 kWh leveren, voldoende voor 14 gezinnen. Hiervan gebruikt het waterschap iets meer dan de helft zelf voor de werkplaats en loods in Rouveen. De rest leveren we terug aan het net.

Kosten en terugverdientijd

De totale kosten voor verwijderen asbestplaten, aanschaf nieuwe dakplaten en zonnepanelen en voor uitvoering werkzaamheden bedragen € 150.000. De terugverdientijd voor de investering van de zonnepanelen is maximaal 10 jaar, bij een gegarandeerde levensduur van circa 30 jaar.

Duurzaam waterschap

We werken aan een duurzaam en schoon watersysteem, rekening houdend met klimaatontwikkeling en ecologie. Daar past ook een duurzame bedrijfsvoering bij. We brengen ons energieverbruik omlaag, winnen zoveel mogelijk energie terug uit het afvalwater, reduceren de milieubelasting van onze activiteiten en kopen materialen duurzaam in. Investeren in zonne-energie door het plaatsen van zonnepanelen hoort hier ook bij.