Dijken krijgen op hun donder

Gepubliceerd op 12 september 2018

Door de droogte kunnen er scheuren ontstaan in de dijken en schade aan de grasmatten die de grond vasthouden. We willen daarom van de huidige situatie leren, zodat ze het dijkbeheer in de toekomst kunnen aanpassen als dat nodig blijkt. Ze monitoren nu voor het eerst de dijken met een drone.

De droogte zorgt voor een uitzonderlijke situatie.

"Ook voor ons waterschappers is dit uniek. De enige situatie die hier enigszins mee overeenkwam, was die van 1976. Zelf was ik toen nog maar een klein jongetje.” Dat vertelt dijkinspecteur Wijnand Evers. En dus proberen de waterschappers zoveel mogelijk te leren van de huidige periode van droogte. “Als dit het toekomstbeeld wordt, vanwege de klimaatverandering, dan moeten we ons beheer daarop gaan afstemmen.” Daarom is het belangrijk om te zien hoe de grasmatten op de dijken reageren op de droogte, en hoe ze herstellen als er straks weer regen valt.

Wat heb je aan een drone bij het inspecteren van de dijken?

“Als je dicht op de grasmat staat, heb je geen overzicht, vanuit de drone wel. Zo zagen we op de beelden heel duidelijk dat het noorden van de dijk een stuk groener was dan het zuiden. Logisch, want het zuiden krijgt meer zon. We zagen ook precies tot waar het grondwater komt, omdat er onderaan de dijken nog stroken groen gras lagen. We zien de schaduw van de bomen terug, en welke grastypen wel en niet tegen deze droogte kunnen.” De overzichtsbeelden maken dus in één klap duidelijk hoe de dijken erbij liggen.

Dijkbeheer afstemmen op klimaatverandering

De drone zal nog wel een paar keer uitvliegen, ook als het straks weer geregend heeft voor een periode. “Hoe is het herstel? Wat zegt dat dan? Misschien moeten we meer grassoorten kiezen op de dijken die dieper geworteld zijn, misschien moeten we eerder of juist later maaien. Dankzij de drone kunnen we de verschillende typen beheer en de effecten daarvan goed in kaart brengen.”

“De dijken hebben flink op hun donder gehad. Het herstel van de grasmat duurt nog wel even.” Toch maakt Evers zich geen zorgen over de veiligheid van de dijken. “Dat is het mooie aan dijken. En aan het werk van dijkinspecteur. Nu eens zijn het bevers die de dijken kapot knagen. Dan weer een plaag van de Japanse duizendknoop. Er is altijd wel weer iets nieuws waar je rekening mee moet houden. Dat maakt het werk leuk."

De natuur past zich ook aan, maar af en toe kunnen we wel een handje helpen.


Dit artikel verscheen in Het Waterschap, uitgave september.

Luchtfoto droge dijk

DJI_0015

Wijnand geeft aanwijzingen waar te vliegen met de drone

Inzet drone2