Op de hoogte van droogte met de Belevingskaart

Gepubliceerd op 12 juli 2018

Het is erg droog in Nederland. Ons werkgebied niet uitgezonderd. We willen laten zien hoe we omgaan met de droogteperiode en wat dit betekent voor het gebied. Om dit in beeld te brengen, is een online belevingskaart ontwikkeld. Foto’s, video’s en ander beeldmateriaal zijn gekoppeld aan een specifieke locatie op de kaart. Zo is van Assen tot Deventer te zien waar het waterschap aan het werk is en hoe droogte hier een rol speelt. De kaart is te raadplegen via de website van het waterschap: www.wdodelta.nl/droogte/belevingskaart

Neem via de kaart een kijkje bij het dijkhuisje bij de Barlosche Kolken of zie hoe gemaal Stroink rond de 400 m³ water inlaat uit het hoger geleden IJsselmeer. Dat is 400.000 liter water, iedere minuut weer.

Zelf droogtefoto’s insturen?

Gedurende de droogteperiode plaatsen we steeds meer beelden en teksten. Wilt u zelf uw foto’s delen over de aanhoudende droogte? Stuurt u ze dan naar web@wdodelta.nl met als onderwerp Belevingskaart. We bekijken dan of ze een plek kunnen krijgen in de kaart.


Belevingskaart

De kaart is te raadplegen via de website van het waterschap: