Start aanleg zonnepark om gemaal Rogat van energie te voorzien

Gepubliceerd op 11 juli 2018

Woensdag 11 juli hebben de gedeputeerden van de provincie Drenthe Henk Brink (wegen en vaarwegen) en Tjisse Stelpstra (energie) samen met bestuurder Hans Pereboom van Waterschap Drents Overijsselse Delta de eerste zonnepanelen op het nieuw aan te leggen zonnepark bij het provinciale steunpunt Rogat gelegd.

Het zonnepark gaat de stroom opwekken die nodig is om het gemaal Rogat te laten werken. Op die manier wordt duurzaam energie opgewekt en direct benut. Tegen de achtergrond van het kersverse Klimaatakkoord is het een stap in de goede richting voor het verduurzamen van het energiegebruik in Drenthe.

Oppompen bij droogte

Het gemaal Rogat in de Hoogeveensche Vaart zorgt, vooral in tijden van droogte, voor het oppompen van water voor de watervoorziening in een groot deel van Zuidoost-Drenthe. Het is het eerste zonnepark in Drenthe dat speciaal voor de stroomvoorziening van een gemaal wordt aangelegd. Het opgepompte water wordt vanuit de Hoogeveensche Vaart verder verdeeld de provincie in.

Draaiuren

Het gemaal Rogat heeft twee pompen die elk 4.000 liter water per seconde kunnen verplaatsen. In totaal dus 8.000 liter per seconde. Het aantal uren dat ze draaien is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag door het jaar heen en varieert russen de 700 en 1400 uren per jaar. Het gemiddelde stroomverbruik per jaar is ongeveer 180.000 kwh. In kosten uitgedrukt is dat 30.000 euro.

Op te wekken stroom

De 702 zonnepanelen waaruit het zonnepark uiteindelijk bestaat, kunnen jaarlijks zo’n 190.000 kwh aan stroom opbrengen. De verwachting is dat het zonnepark klaar is op vrijdag 27 juli.