Bijeenkomst over plannen waterbeheer Spoortippe en Punthorst in Staphorst

Gepubliceerd op 8 juni 2018

Waterschap Drents Overijsselse Delta organiseert op dinsdag 12 juni een inloopbijeenkomst over plannen voor een duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst. Deze bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 - 20.30 uur in zaal Spoorzicht, Gemeenteweg 171 in Staphorst.

Het waterschap streeft naar duurzame watersystemen voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Hierdoor vermindert wateroverlast of verdroging. Daarnaast werken wij aan de opwekking van duurzame energie om in het eigen energieverbruik te kunnen voorzien. Een manier die hieraan kan bijdragen is door waterbergingsgebieden te combineren met de plaatsing van zonnepanelen. Het waterschap werkt aan deze watermaatregelen zoals afgesproken in het vastgestelde Landinrichtingsplan Staphorst.

Aanpassing watergangen

De plannen voorzien in de aanpassing van een aantal watergangen in de gebieden Spoortippe en Punthorst. Ook het realiseren van ruimte voor berging van water langs de Beentjesgraven maakt hier deel van uit. Er wordt onderzocht of de aanleg van deze waterberging kan worden gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen.