Waterschappen mogen watergebiedsplan uitvoeren

Gepubliceerd op 8 mei 2018

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslan mogen van landbouwenclave Oude Willem een nat natuurgebied maken. Dit heeft de Raad van State woensdag beslist. Oude Willem ligt in het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold.

Raad van State

Bewoners Oude Willem: ‘Wij komen in moeras te wonen’
Bewoners van de Oude Willemsweg en een bloembollenteler in Oude Willem verzetten zich in maart bij de hoogste bestuursrechter tegen een aantal besluiten van de twee waterschappen.
De tegenstanders zeggen dat ze in een moeras komen te wonen en dat een hogere grondwaterstand funest is voor de bloembollenteelt. De effecten van de grondwaterpeilverhoging zijn volgens hen niet goed onderzocht. De Raad van State heeft hun bezwaren in hoger beroep ongegrond verklaard.

Drinkwaterwinning
De hogere grondwaterstand in Oude Willem wordt bereikt door de drinkwaterwinning met de helft te verlagen en het gedeeltelijk dempen van de Tilgrup en een aantal sloten en greppels. Volgens de Raad van State heeft de bloembollenteler geen schade omdat zijn grond een drainage heeft en kan blijven afwateren op de Tilgrup.
De bewoners van de Oude Willemsweg krijgen een kade rond hun grond. Van de 450 hectare grote enclave ligt 250 hectare in Drenthe en 200 hectare in Friesland. (Bron: Dagblad van het Noorden)