Agrarisch mini-symposium Maaisel als bodemverbeteraar – De praktijk!

Gepubliceerd op 25 maart 2018

Op woensdag 21 maart werd het agrarische mini-symposium Maaisel als bodemverbeteraar – De praktijk! gehouden. Het verwerken van organisch materiaal in de bodem, zoals maaisel, heeft rechtstreeks invloed op de agrarische bedrijfsvoering en speelt een belangrijke rol bij de opbrengst van gras en gewas. Het helpt voedingsstoffen vast te houden en beperkt de uitspoeling van nutriënten. Daarnaast zorgt organisch materiaal in de bodem ervoor dat vocht beter vastgehouden kan worden. Belangrijk voor vruchtbare akkers én voor een goede  waterhuishouding. De bijeenkomst werd gehouden van 13.00 tot 16.00 uur op Landgoed Den Woesten Heide, Oude Woestendijk 1 in Ommen. De organisatie is in handen van de Pilot OMAB (Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar)

De Pilot OMAB onderzoekt in vijf jaar hoe beschikbaar organisch (rest)materiaal uit het Vechtdal ingezet kan worden om de plaatselijke bodems te verbeteren. Denk hierbij aan het gebruik van riet en maaisel uit sloten, oevers en bermen om de vruchtbaarheid van akkers en weilanden te verbeteren. Waterschappen en gemeenten (de leveranciers van organisch materiaal) en agrariërs (de ontvangers) kunnen er hun voordeel mee doen, terwijl ook bodem en milieu ervan profiteren.

Bokashi en Bioterra

Afgelopen jaar zijn binnen de pilot de methodes Bokashi (fermentering zonder zuurstof) en Bioterra (omzetting met zuurstof) onderzocht op vijf locaties in het Vechtdal. Hierbij worden (verschil in) kwaliteit van het eindproduct, kosten en regelgeving onder de loep genomen. Op termijn volgt ook het resultaat van de effecten op de bodem. Op de demo-dag zijn de Bokashi en Bioterra te zien. Daarnaast licht een aantal sprekers hun ervaring toe van deze wijze van composteren in de praktijk. Wat levert het op voor agrarische bedrijven, gemeenten en waterschappen? De pilot OMAB is opgezet door zeven partijen: Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Dalfsen, gemeente Ommen, gemeente Hardenberg, ANV De Ommer Marke en de Provincie Overijssel. Eurofins-agro, het project Lumbricus en ZON (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) zijn intussen ook aangesloten.

Meer informatie op www.ommermarke.nl.

bokashi logos


Bokashi inladen

Bokashi inladen

Bokashi uitrijden

Bokashi uitrijden