Het waterschap verkleint CO2 footprint

Gepubliceerd op 12 april 2018

Duurzaam doen kruipt onder de huid van waterschappers

Door duurzaam werken te verankeren in alle waterschapstaken, verkleint het waterschap langzaamaan haar CO2-footprint. ”We slagen daar gelukkig met de dag meer in. Daarmee leveren we een bijdrage aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Niet omdat het kan, maar omdat het moet”, zegt bestuurslid Hans de Jong.

De afgelopen periode zette het waterschap zijn energie op vier sporen: Energieneutraal, Duurzaam inclusief, Maaisel verwaarden en Terugwinnen van grondstoffen en energie uit afvalwater. De Jong: ”Op sommige vlakken zijn al mooie verbeteringen zichtbaar, op andere is eerst nog onderzoek nodig. Een mooi voorbeeld is onze  rioolwaterzuivering in Zwolle die op een haar na is omgebouwd tot  Energiefabriek. Dat betekent dat de zuivering minstens net zoveel elektriciteit oplevert dan dat het verbruikt. In Zwolle houden we zelfs elektriciteit over. Dat geven we terug aan het net. Een grote stap in de goede richting.”

Recent onderzoek wijst uit dat er 31 mogelijke waterschapslocaties zijn voor a. het opwekken van zonne-energie op terreinen van rioolwaterzuiveringen of b. waar zon op onze daken gerealiseerd kan worden. ”We inventariseren ook kansen voor meer natuur (biodiversiteit) op het terrein van  rioolwaterzuiveringen, bloemenweides, groen op  daken en vogel- en insectenhotels. Niet alleen fraai om te zien, ook groen en duurzaam.”

Ieder jaar levert het maaien van alle slootkanten en dijken in het werkgebied van het waterschap enorme bergen maaisel op. Dat maaisel kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld als grondstof voor papier of bodemverbeteraar. De Jong: ”We zoeken actief de samenwerking op met partners, zoals overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners. Het doel is hun innovatieve krachten te bundelen met die van ons om zo tot het beste resultaat te komen. Iedereen die ideeën heeft, roep ik op contact op te nemen met het waterschap.”

”Duurzaam doen begint langzaam onder de huid te kruipen van de waterschappers. Dat vind ik een goed en noodzakelijk ding, ook met het oog op de komende generaties.”

Op www.wdodelta.nl/duurzaamdoen  staan recente projecten en initiatieven.