Inloopbijeenkomst Brongebied Oude Diep goed bezocht

Gepubliceerd op 7 maart 2018

In Dorpshuis ’t Broekhoes in Balinge was dinsdag een inloopbijeenkomst over het ontwerpplan brongebied Oude Diep. Ongeveer 35 belangstellenden kwamen naar ’t Broekhoes.

Over het algemeen waren de bezoekers positief over de geboden mogelijkheid om vragen te stellen en toelichting te krijgen. Er waren ook opmerkingen en suggesties. Toegezegd is dat een aantal punten nog verduidelijkt zal worden. Aan de bezoekers is aangegeven dat indien men bezwaren of verbeteringssuggesties hebben, zij een zienswijze kunnen indienen.

IMG_4701
Uitleg over de plannen

Het ontwerpplan brongebied Oude Diep is gemaakt om wateroverlast voor het brongebied Oude Diep in de gemeente Midden-Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal, te verminderen. De plannen zijn om meer water te kunnen parkeren in het zogenoemde watersysteem en het verbeteren van de waterafvoer en ook om aan een aantal Kaderrichtlijn water-eisen te voldoen.

IMG_4707
Uitleg over de maatregelen

Het ontwerpplan ligt op het kantoor (Dokter van Deenweg 186 in Zwolle) ter inzage en kan ook digitaal worden ingezien (www.wdodelta.nl/projecten/oude-diep). De inspraakperiode eindigt op 30 maart. Nadien stelt het Algemeen Bestuur het plan vast en kan de uitvoering dit najaar beginnen.