Advies Commissie Aanpassing Belastingstelsel

Gepubliceerd op 12 februari 2018

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in de vergadering van 6 februari 2018 via een motie, op initiatief van de Fractie VVD, aan de Commissie Aanpassing Belastingstelsel gevraagd om gespecialiseerde fiscalisten te laten adviseren over de aard van de waterschapsbelastingen. Door de specifieke taken van het  waterschap en de aard van vooral de zuiverings- en verontreinigingsheffing is de waterschapsbelasting qua karakter wellicht iets anders dan de algemene (Rijks)belasting. Het wordt nodig gevonden dat daarover duidelijkheid ontstaat en daarom wordt de door de Unie ingestelde Commissie gevraagd een advies te vragen aan fiscaal specialisten.


Motie concept voorstellen