Terugdringen zwerfafval

Gepubliceerd op 12 februari 2018

In de vergadering van 6 februari 2018 is aangenomen de

Motie Statiegeld Alliantie

Deze motie is een initiatief van de fractie Water Natuurlijk en aangenomen in de bestuursvergadering van 6 februari.

Dit waterschap staat voor een goede waterkwaliteit en het terugdringen van verontreinigingen in het oppervlaktewater. Jaarlijks komen er wereldwijd miljoenen tonnen plastics in het water terecht. Dit leidt tot forse problemen en veel zwerfafval.

Het terugdringen van plastic afval kan het beste bij de bron gebeuren.

Toetreding Statiegeld Alliantie

Uitbreiding van het statiegeldsysteem tot alle grote en kleine PET-flessen in Nederland zorgt voor een forse vermindering van zwerfafval in water. Daarom is ook het Waterschap Drents Overijsselse Delta toegetreden tot de Statiegeld Alliantie om uitbreiding van het statiegeldsysteem verder kracht bij te zetten.


De Motie Statiegeld Alliantie