Waterschap bespaart miljoenen met nieuwe wateraanpak Hoogeveen en De Wolden

Gepubliceerd op 12 februari 2018

Door de riolering en het waterstelsel in Hoogeveen aan te passen en de capaciteit van een aantal rioolgemalen in de gemeente De Wolden te vergroten, besparen we ongeveer €4.000.000 op een investering voor de rioolwaterzuivering in Echten. De maatregelen ontlasten de rioolwaterzuivering waardoor de voorgenomen uitbreiding hiervan niet meer nodig is. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van het waterschap en de gemeenten.

De gemeente Hoogeveen gaat in de komende jaren werken aan een ‘klimaat-proof’ centrumgebied. Het waterschap draagt daar aan bij door aanpassingen aan het watersysteem en de riolering mee te financieren. De maatregelen ontlasten niet alleen de rioolwaterzuivering, maar zorgen er ook voor dat het stedelijke gebied beter extreme neerslag kan verwerken.

Met het plaatsen van extra stuwen, het verruimen van bestaande watergangen en vijvers en het aanleggen van nieuwe watergangen die met elkaar in verbinding staan, kan in het centrum van Hoogeveen meer regenwater worden opgevangen en komt het niet meer in de riolering terecht. Dat werkt door in minder water op de rioolwaterzuivering waardoor de huidige capaciteit voldoet en niet vergroot hoeft te worden.

De kosten voor het verbeteren van het waterstelsel in het centrumgebied van Hoogeveen bedragen €1.000.000. Het waterschap draagt hier €300.000 aan bij. Daarnaast financiert WDODelta €450.000 mee voor verbeteringen in de riolering. Zo worden rioolstelsels omgebouwd en koppelen de partijen regenwater af van het riool. Dit betekent dat regenwater niet op straat blijft staan of via de regenpijp in de riolering terechtkomt, maar infiltreert in de grond of wordt afgevoerd op het waterstelsel.


Aanpassen aan klimaat

De ‘wateraanpak’ is onderdeel van Klimaatrobuust Hoogeveen van de gemeente en het programma Klimaat Actief! van het waterschap. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met hogere temperaturen, langere perioden van droogte en meer en heviger neerslag. Daarom zijn waterschap en gemeenten aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen.

Rioolwaterzuivering Echten