Verkeerde folder bij aanslagbiljetten Waterschap Drents Overijsselse Delta

Gepubliceerd op 9 februari 2018

Deze week ontvingen huishoudens in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta per abuis een verkeerde folder bij het aanslagbiljet. Al deze huishoudens ontvangen binnen een week alsnog de juiste folder in de brievenbus.

Wat is er gebeurd?

GBLT stuurt het aanslagbiljet voor de waterschapsbelastingen en int de belastingen namens Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een extern bedrijf verzorgt voor GBLT het printen en verzenden van de aanslagbiljetten. Door een fout in de verwerking bij dit bedrijf is de folder van Waterschap Vechtstromen bij de aanslag in de envelop gevoegd, in plaats van de juiste van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hiernaast kunt u deze folder bekijken/downloaden.

Web werkdocument(1)


Folder WDODelta waterschapsbelastingen

Download de (juiste) folder (pdf, 5.5 MB) van Waterschap Drents Overijsselse Delta behorende bij het aanslagbiljet waterschapsbelastingen.

Contact over de waterschapsbelastingen?

Op de site van GBLT vindt u alle informatie en kunt u ook uw vragen stellen.