Update 13 januari | In het weekend nog hoge waterstanden

Gepubliceerd op 13 januari 2018

De hoge waterstanden van de IJssel zorgen er ook komend weekend voor dat uiterwaarden vol staan. Zeker benedenstrooms staat het water nog tegen de dijken. Medewerkers van het waterschap blijven daarom zwakke plekken in de dijken in de gaten houden. Grote risico's zijn er echter niet en ook niet geweest in de afgelopen 2 weken. Dit wil het waterschap ook graag tijdens een volgend hoogwater voorkomen. Daarom de oproep om in het weekend de grasmat van dijken te sparen. Let op met parkeren en voorkom dat uw hond in de dijk graaft.

Waterkering Kampen


De hoogwaterbrigade in Kampen heeft zaterdag de (deels) opgezette waterkering opgeruimd.

We bedanken de Hoogwaterbrigadiers voor hun betrokkenheid en inzet!


Opruimen waterkering Kampen

Afbreken waterkeing Kampen 13 jan 2018

Opruimen waterkering Kampen

Afbreken waterkering Kampen 13 jan 2018