Update 12 januari | In het weekend nog hogere waterstanden

Gepubliceerd op 12 januari 2018

De hogere waterstanden van de IJssel zorgen er ook komend weekend voor dat uiterwaarden vol staan. Zeker benedenstrooms staat het water nog tegen de dijken. Medewerkers van het waterschap blijven daarom zwakke plekken in de dijken in de gaten houden. Grote risico's zijn er echter niet en ook niet geweest in de afgelopen 2 weken. Dit wil het waterschap ook graag tijdens een volgend hoogwater voorkomen. Daarom de oproep om in het weekend de grasmat van dijken te sparen. Let op met parkeren en voorkom dat uw hond in de dijk graaft.

Waterkering Kampen

Zaterdag ruimt de hoogwaterbrigade in Kampen de (deels) opgezette waterkering op.