Defensie en waterschap testen met grondradar IJsseldijk bij hoogwater

Gepubliceerd op 12 januari 2018

Om te kijken of bij hoogwater kwetsbare plekken in een dijk met grondradar in beeld kan worden gebracht, testen Defensie en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hier afgelopen vrijdag mee. De proef vond plaats op de IJsseldijk bij Olst, Wijhe en Herxen.

Grondradar

De grondradar is gemonteerd op een klein karretje (ter grootte van een kinderwagen) die door Defensie wordt gebruikt bij het opsporen van bijvoorbeeld holle ruimten in de ondergrond of bermbommen. De grondradar kan namelijk verstoringen in de ondergrond waarnemen tot een diepte van 10 meter. De hoge waterstand op de IJssel biedt voor het waterschap een goede testcase om de proef op de som te nemen. Bij hoogwater op de rivier kan er namelijk zogeheten piping optreden. Dit betekent dat water zich door de hoge waterdruk een weg baant onder de dijk door en onderweg zand meeneemt. Hierdoor ontstaan langgerekte holtes (‘pijpen’) in of onder de dijk door. In de sloot aan de binnenzijde van de dijk borrelt dan zand op. Als het ‘pijpje/tunneltje’ klein blijft, is er geen reden tot zorg, maar als het groter wordt, kan het een zwakke plek in de dijk worden en vraagt het extra aandacht van het waterschap.


Grondradar Defensie

Grondradar Defensie_WDODelta 12 jan 2018

Zandmeevoerende wel

Zandmeevoerende wel gemeentehuis Olst-Wijhe