Jeugd van Argentinië tot Cambodja in Kampen voor internationale ‘waterwetenschap’

Gepubliceerd op 7 december 2017

Donderdag 7 december bezocht een internationale groep jongeren (15 jaar) ons voor een excursie in Kampen over bescherming tegen water en duurzaamheid. Het bezoek is onderdeel van de International Junior Science Olympiad (IJSO) die dit jaar in Nederland wordt gehouden.

De pubers die Kampen bezohten, komen van over de hele wereld: Argentinië, Bangladesh, Cambodja, Georgië, Duitsland, Ghana, China en Roemenië. Op de IJsselkade werden ze rondgeleid met tekst en uitleg over hoe de Hanzestad wordt beschermd tegen hoogwater op de IJssel. Dit gebeurt met de mobiele waterkering Kampen-Midden en met het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta dat momenteel wordt uitgevoerd. Ook staken ze zelf de handen uit de mouwen door een coupure van de mobiele waterkering op te bouwen.

Vriend vs. vijand

Water speelt een belangrijke rol in Nederland, ook in de IJssel-Vechtdelta bij Kampen. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel of is kwetsbaar voor overstromingen. De ‘wereldwijde jongeren’ zien bij ons dat water zowel vriend als vijand is. Aan de ene kant hebben we water nodig om te leven, te werken en te recreëren, aan de andere kant moeten we ons er tegen beschermen.

Maaisel

Nederland als klein land met weinig natuurlijke hulpbronnen moet zuinig zijn met grondstoffen. Daarom zijn concepten als cradle to cradle, terugwinnen van energie en het hergebruiken van grondstoffen belangrijk. Ook het waterschap is daarmee bezig. Zo kan maaisel worden ingezet als grondstof voor biobased producten. Hierbij worden vezels uit maaisel hergebruikt bij de productie van papier, karton of verpakkingsmateriaal. Ook kan van maaisel een nieuw houtachtig bouwmateriaal worden gemaakt (VeggieTimber) of als organische stof voor bodemverbetering worden ingezet.

Kunstmest

Daarnaast is afvalwater (rioolwater) een bron voor waardevolle grondstoffen en energie. Bij het zuiveren van rioolwater blijft slib over als restproduct. Door dit te vergisten, komt biogas vrij. Dit gas wordt omgezet in elektriciteit en gebruikt om de eigen rioolwaterzuivering op te laten draaien. Ook wil WDODelta grondstoffen uit het afvalwater van huishoudens, bedrijven en industrie terugwinnen en geschikt maken voor hergebruik. Zo kan er fosfaat uit gewonnen worden, bruikbaar voor de productie van kunstmest. Naast fosfaat ligt de focus van het waterschap op cellulose. Cellulosevezels afkomstig uit toiletpapier krijgen na reiniging een tweede leven in bijvoorbeeld isolatiemateriaal.

IJSO

De IJSO is een wedstrijd op het gebied van science voor havo en vwo leerlingen van 15 jaar of jonger.

Meer dan 300 jongeren uit 50 landen bezoeken hiervoor Nederland van 3 tot 12 december. De jongeren worden uitgedaagd om het beste uit henzelf te halen aan inzicht en vaardigheden voor scheikunde, biologie en natuurkunde. Meedoen kan leerlingen helpen bij het maken van een geschikte profielkeuze.


Opbouwen waterkering

Handen uit de mouwen

Leerzame ervaring

IMG_3549

Sluiting 'Marktgang'

Opbouwen waterkering

En weer afbouwen

En weer afbouwen