Vissen in het Oude Diep: lekker heen en weer zwemmen

Gepubliceerd op 29 november 2017

Wethouder Jan ten Kate (De Wolden), de directeur van het Recreatieschap Dick Dijkstra en dagelijks bestuurder Hans Pereboom (Waterschap Drents Overijsselse Delta) hebben vanmiddag, nabij De Molenhoeve, een bank in gebruik genomen en een informatiebord onthuld bij het Oude Diep in Echten. Het Oude Diep heeft in het beekdal de laatste jaren weer de ruimte en zijn slingerende vorm teruggekregen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn natuurvriendelijke oevers en vispassages aangelegd. Dit is gunstig voor planten en dieren.

Mooi Echten

Het informatiebord (pdf, 20 MB) is gerealiseerd in een samenwerking tussen waterschap, gemeente en Europa en geeft naast informatie over de vispassages, flora en fauna, de wandelaar bij het Oude Diep ook hints voor een mooie voortzetting van de dag in Echten. In dit dorp met een beschermd dorpsgezicht zijn oude Saksische boerderijen te bewonderen, een replica van een plaggenhut te zien, is er een toeristisch informatiepunt (’t Huus met de Belle) waar ambachtelijke streekproducten te verkrijgen zijn en nog meer wandeltips. Het bankje naast het informatiebord is aangeboden door het Recreatieschap Drenthe.

Vissen niet meer hinderen

In het Oude Diep liggen stuwen om de waterstand te regelen. Vissen konden niet heen en weer zwemmen in deze beek. Door vispassages worden vissen niet meer gehinderd en kunnen ze voorbij stuw zwemmen. Vissen moet heen en weer kunnen zwemmen om stroomopwaarts te paaien, op te groeien en eten te zoeken. De winde profiteert van deze vispassages. Deze vis overwintert in diepe delen van de Hoogeveense Vaart en zwemt in het voorjaar het Oude Diep op om te paaien. Jonge windes groeien op in de beek, waar ze veel voedsel vinden. In het najaar zwemmen ze naar dieper water om te overwinteren. Ook snoek en blankvoorn profiteren hiervan.

Meer planten en dieren

De natuurvriendelijke oevers zijn gewone oevers maar dan met een flauwere helling. Daar kunnen dan verschillende soorten planten groeien. Meer planten zijn op zich al een verrijking, maar zorgen ook voor een goed leefgebied voor kleine dieren, zoals waterinsecten en jonge vis.

IMG_2429


Onthulling informatiebord en bankje bij de vispassages Oude Diep te Echten

Onthulling bord vispassages Oude Diep Echten

Onthulling informatiebord en bankje bij de vispassages Oude Diep te Echten

Onthulling bord en bankje 6

Het Oude Diep slingert weer verder...

Sinds enige tijd kan het Oude Diep weer over een langer traject kronkelen door het Drentse landschap.  Het Oude Diep kan nu als het veel regent hier 200.000 m³ overtollig water parkeren en voor wandelaars is een prachtig jong natuurgebied ontstaan.