Bestuur laat zich bijpraten over veenweidegebied in Noordwest-Overijssel

Gepubliceerd op 3 november 2017

Samen met het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel bezoekt het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) dinsdag 7 november steunpunt Beukers in Wanneperveen. Daar worden de bestuurders bijgepraat over het veenweidegebied in Noordwest-Overijssel, 'waar veel tegenstrijdige belangen zijn bij het beheer'.

Het veenweidegebied in Nederland dreigt langzaam te verdwijnen. Dit komt door bodemdaling en verdroging. In Overijssel gaat het om zo’n 35.000 hectare. Het veenweidegebied ligt in Noordwest-Overijssel.

In Wanneperveen lichten boeren toe welke tegenstrijdige belangen er in het gebied spelen. Het gebied omvat Mastenbroek en Kampereilanden (Kampen, Zwolle en Zwartewaterland), Staphorsterveld en Oldematen en de kop van Overijssel (Steenwijkerland en Zwartewaterland).

Op de eerste plaats heeft het grootste deel van het gebied een landbouwfunctie. Om te kunnen boeren moet het gebied niet te nat zijn, dus is het gebaat bij lagere waterpeilen. Daarnaast zijn er veel natuurwaarden in het gebied, waaronder twee Natura 2000-gebieden (Wieden-Weerribben, Oldematen-Veerslootslanden). Het is ook een gebied voor weidevogels. Dit vraagt juist om hogere waterpeilen. Daarnaast spelen er klimaatbelangen, zoals het beperken van uitstoot van broeikasgassen.

Tenslotte, door het verdwijnen van het veen veranderen de landschapskenmerken van het gebied. Daarom werken provincie en waterschap samen met een aantal partners aan een veenweidevisie voor het gebied.